Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du som har som enskild.

Så skyddar AB Walett dina personuppgifter

För AB Walett är det viktigt att du som prenumererar på bloggen, ev. nyhetsbrev, mailar, tar kontakt och köper mina tjänster känner dig trygg med hur jag sparar och hanterar dina personuppgifter.

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter AB Walett sparar och varför. Allt sker på i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver AB Waletts behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder AB Waletts tjänster eller på annat sätt är i kontakt med mig.

AB Walett ansvarar för dina uppgifter

AB Walett, org.nr. 559059-9105, och jag, Aryel Walett, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

AB Walett värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

AB Walett för inga kundregister eller leverantörsregister. Namn, mailadress och faktureringsadress sparas i samband med klientavtal som kräver ditt samtycke.

Så får AB Walett dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel prenumeration på blogg och eller nyhetsbrev, offertförfrågan samt bokningar, bekräftelser och fakturering innebär det att du lämnar någon form av information till AB Walett.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, foton (t.ex. när du anlitar mig för att göra hemsida)

Så använder vi dina uppgifter

AB Walett behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra mina tjänster till dig, till exempel bokning av samtal, inbetalning med Swish och fakturahantering, prenumeration på bloggen samt av ev. utskick av nyhetsbrev.

Skulle det uppstå situationer där jag kommer att behöva hantera dina uppgifter på ett annat sätt tar jag kontakt för att få ett samtycke.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av AB Walett som består av 1 ägare. Jag lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om jag inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Jag vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför AB Walett.

Dina rättigheter

Du har rätt  att när som helst begära information om vilka personuppgifter AB Walett har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver jag för att säkerställa att jag lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: AB Walett, Fröslövsvägen 205-29, 271 75 Glemmingebro

Om dina uppgifter hos AB Walett är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. AB Walett kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Jag kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Uppdatering av integritetspolicy

AB Walett gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

Avregistrering av Nyhetsbrev

I slutet i varje utskick av bloggprenumeration och ev. nyhetsbrev finns det möjlighet att avregistrera sig och då försvinner mailadressen från vårt register. Så klart hoppas jag att du stannar kvar som prenumerant.

Med vänlig hälsning

Aryel Walett
AB Walett