Om livet var ett företag

Och du ansvarig ledare…

Tänk dig att själen är VD och ger dig uppdraget att leda arbetet utifrån en tanke och idé om livet som ska fungera, göra nytta och fylla dig med mål och mening under din livstid.

Hur tar du dig an det uppdraget?

Självledarskap
Bortom kontroll fylld av ansvar inifrån själen och ut

Du befinner dig i en situation där du ska leda och följa dig själv och andra. Rådet är att ALLTID göra det inifrån din egen kärna som du lärt känna så väl, ut i ett handlingskraftigt görande. I ledarskapets konst ingår även att ibland stanna upp och följsamt betrakta för att låta var och en visa sig själva vad de går för.

Med närvaro, lyhördhet och tydlighet kan du ansvara för att visionen och värdegrunden (i livet, familjen och företaget) fortplantar sig hela vägen inifrån  och ut där människor ses och tas om hand så att de kan utvecklas på ett personligt plan. Samtidigt som medarbetare växer och optimeras är de med och stärker själen i företaget.

Själen i företaget
Den sitter i kärnan, i väggarna och i människorna

”Ett företag utan själ är som en fotbollsmatch utan boll…

– Alla springer runt på spelplanen utan att förstå varför.

Vad är själen i din verksamhet?

När vision och värdegrund genomsyrar organisationen med hjälp av mänskliga möten och tydlig kommunikation, stärker det företaget, konceptet och varumärket i sin grund.

Där det operativa arbetet bakom kulisserna går hand i hand med kontakterna ut mot kund levereras en hållbar och trovärdig produkt.

Det är kanske inget nytt för dig men själen i ditt livs verksamhet förtjänar att du blir påmind.

Påminnelse
Du är en kärna

För dina barn och dina medarbetare kan du vara en förebild, en visionär, en högst närvarande varm själ som möter dem där de är.

Vad vill du möta dem med?

Vad är viktigt för dig att få skicka med dem i livet?

Hur väl lever du det själv?

När du lägger handen på hjärtat och känner in vem du är ska du fyllas av stolthet och tacksamhet.

Om du inte gör det – Vad fattas? (Ur boken Inre ledarskapets A och O)

Ibland behöver man anlita en konsult som hjälper till med ledarskaps- och verksamhetsutveckling 😉